Close

Welcome to Tennessee Tech University

เรียนรู้เพิ่มเติม!

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

  • Tennessee Tech University ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “100 มหาวิทยาลัยที่คุ้มค่าน่าเรียนที่สุดในอเมริกา เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
  • อันดับ มหาวิทยาลัยที่คุ้มค่าน่าเรียนที่สุด จากผลการวิจัยของ Institutional Research & Evaluation Inc. องค์กรด้านการให้คำปรึกษาและงานวิจัยอิสระ ซึ่งจัดทำและเผยแพร่เป็นประจำทุกปี นำเสนอรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาทั้งสิ้น 100 แห่งซึ่งให้การศึกษาคุณภาพสูงสุดในราคาที่ถูกที่สุด
  • ในแต่ละปีจะมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพียง 100 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปอยู่ในทำเนียบระดับประเทศ ซึ่งปีนี้มีสถานศึกษาในรัฐเทนเนสซีได้รับการคัดเลือก 6 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งสิ้น 3 แห่ง โดย Tennessee Tech เป็นมหาวิทยาลัยในระบบTennessee Board of Regents เพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือก
  • ในการวิจัยครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่นำมาคำนวณจะครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียม, ค่าที่พักและอาหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษานอกรัฐของ TTU ถูกกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากทั่วประเทศเกือบ $6,000 ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในรัฐอยู่ที่ประมาณ $14,000
  • จากการจัดอันดับครั้งล่าสุด Tennessee Tech เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในกลุ่ม Regional Universities (South) ที่ได้อันดับสูงสุด ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาของ U.S. New Media Group ซึ่งมีการเผยแพร่ในปี 2012 ปรากฏว่า TTU อยู่ในอันดับที่ 39ของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่ดีที่สุดในภาคใต้ โดยมีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนหลายแห่งเข้าร่วมการจัดอันดับด้วย ในปี 2012Tennessee Tech อยู่ในลำดับที่ 39 จากบรรดามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั้งหมดในฝั่งภาคใต้
  • Tennessee Tech University ได้รับการยกย่องจาก US News & World Report ให้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐระดับแนวหน้าของภาคใต้ (เป็นครั้งที่ 8) นอกจากนั้น The Princeton Review ยังยกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (เป็นครั้งที่ 6) อีกด้วย เกียรติประวัติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

Experience Tech For Yourself

Visit us to see what sets us apart.

Schedule Your Visit